Four Eyes

Our principle

Four Eyes Principle

Het Four Eyes Principle of het vierogenprincipe betekent dat minstens 2 mensen een actie doornemen en goedkeuren alvorens deze actie genomen kan worden. Indien een document of een advies na het opmaken en het nakijken nog wordt voorgelegd aan een 2de persoon die dit vanuit zijn standpunt doorneemt, zal dit de kwaliteit van dit document of dit advies aanzienlijk verhogen.

Aangezien wij kwaliteit hoog in het vaandel dragen en wij een grote voorstander zijn van het vierogenprincipe hebben wij ervoor geopteerd om een referentie te leggen naar dit principe in onze bedrijfsnaam en om deze kwaliteit zo ver mogelijk door te drijven in onze werkzaamheden.


Paperless office - new accounting

Bij Four Eyes geloven we 100% in de digitale werkwijze. We beschikken dan ook over tools om bepaalde basistaken te automatiseren. De tijd waarin cijfers een half jaar na afsluitingsdatum pas gepresenteerd worden aan de ondernemer is reeds lang vervlogen. Momenteel zijn de tools aanwezig om korter op de bal te spelen en om financiële data sneller aan te leveren.

Dit is immers enorm belangrijk aangezien de ondernemer zijn beslissingen moet kunnen nemen op basis van huidige cijfers en niet op cijfers die reeds een jaar oud zijn.


Contacteer ons